Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Svatováclavská rezoluce

 

Svatováclavská rezoluce

3. Fóra alternativ z 28.9.2011

 

My, níže podepsaní zástupci/mluvčí občanských iniciativ a hnutí

 

POŽADUJEME:

 

 1. Demisi vlády Petra Nečase a vypsání předčasných voleb

 

Politika vlády, vtělená především do důchodové, daňové, sociální a zdravotní reformy, poškozuje nejen nižší a střední vrstvy, ale všechny, kteří nepatří k finančnímu kapitálu. Koaliční strany se zpronevěřily svým předvolebním slibům. Vláda svými rozhodnutími rozbijí zdravotnický systém, oslabuje důchodové zajištění, mrhá veřejnými prostředky a umožňuje korupci. Vládní koalice se chová arogantně a nerespektuje Ústavu ČR a Listinu základních práv a svobod. Koalice ohrožuje hospodářství země, sociální úroveň občanů, jakož i vzdělanostní, zdravotní a zejména morální úroveň společnosti. Požadujeme proto demisi vlády, předčasné volby a otevření diskuse o změně volebního zákona směrem k větší demokratičnosti.

 

 

 1. Přijetí zákonů o obecném referendu

 

a prosazení dalších prvků přímé účasti občanů, které by výrazně přispěly k omezení selhávání zastupitelské demokracie. Chceme takovou demokracii, která respektuje rozdílné potřeby a zájmy všech lidí i složek společnosti a zajišťuje jim reálný podíl na zákonodárné, normotvorné a výkonné moci.

Proto požadujeme:

 1. Zavedení obecného referenda;

 2. Umožnění občanské zákonodárné a normotvorné iniciativy;

 3. Zavedení odpovědnosti volených zástupců za výkon mandátu na všech úrovních a umožnění jejich odvolatelnosti na základě postupů stanovených zvláštním zákonem;

 4. Zajištění práva každého zúčastnit se úředních rozhodovacích procesů ve věcech, jejichž dopady se ho mohou bezprostředně týkat.

 

 

 1. Přijetí důsledných a konkrétních protikorupčních opatření

 

Řádná správa věcí veřejných na centrální, regionální i místní úrovni je mařena zejména korupcí, která se stala součástí systému.

 

Proto požadujeme zejména:

 1. Schválení zákona o majetkových přiznáních;

 2. Zavedení centrálních daní z objemu veškerého majetku;

 3. Změnu postavení a rozšíření působnosti a pravomocí NKÚ včetně veřejné kontroly jeho činnosti;

 4. Okamžité zahájení veřejné diskuse o oddělení výkonu státní správy v regionech a místech od samosprávy, tj. zrušení výkonu přenesené působnosti státu kraji a obcemi.

 

 

 1. Zajištění mediálních práv občanů

 

Od Parlamentu a veřejnoprávních médií požadujeme

 

 1. při politických debatách ve veřejnoprávních médiích občanské zastoupení na základě požadavku iniciativ a hnutí;

 2. aby ČT a ČRo měly povinnost odvysílat k petici s 50 000 podpisy diskusní pořad k předmětu petice za účasti zástupců petičního výboru;

 3. pravidelně zveřejňovat transparentní hospodaření ČT, ČRo a ČTK včetně příjmů jejich zaměstnanců;

 4. zařazení pravidelného hodinového diskuzního pořadu, ve kterých si budou iniciativy, hnutí, občanská společnost určovat účastníky diskuze i témata.

 

Vyzveme veřejnost k ustavení Občanské mediální rady, která se bude vyjadřovat k vysílání ČT a ČRo.

 

Media a zejména ČT přímo ovlivňuje myšlení společnosti, vytváří její atmosféru. Měla by 
to být občanská společnost, která by měla mít kontrolu nad vlivem veřejnoprávních medií na společnost.

 

 

Dále jsme se shodli, že budeme společně postupovat a koordinovat své akce 
se záměrem celkové kultivace společenského prostředí

 

 

 

 

 

V Praze, dne 28. září 2011

 

 

 

Alternativa Zdola Ilona Švihlíková

 

Akční spolek nezaměstnaných Tomáš Vokoun

ACORN-CC Karel Procházka

 

Centrum pro strategická a teoretická studia Václav Exner

 

Iniciativa za společenskou změnu Petr Kužvart

 

 

Křesťané za spravedlivý hospodářský řád Jiřina Trčková

 

New World Order Opposition Jan Korál, Marek Kubát

 

Iniciativa NE ZÁKLADNÁM Eva Novotná

 

Spolupráce ZAVYSOČINU  Vladimír ProkešTOPlist